Wyjeżdżasz? Zaszczep się!

????????????????????????????????????????????????????????????
11.08.2015

Wielu z nas po raz pierwszy wybierze się w tym roku w dalekie, egzotyczne wojaże. Co zrobić, by z wakacji przywieźć tylko pamiątki dla najbliższych i wspaniałe wspomnienia? Trzeba się zaszczepić! Podczas wyjazdów wakacyjnych lub służbowych podróżni często spotykają się z chorobami, które nie występują lub występują bardzo rzadko w kraju, w którym mieszkają. Szczepienia ochronne stanowią więc najlepszy sposób zapobiegania chorobom zakaźnym w podróży.

Międzynarodowe przepisy sanitarne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Według tych przepisów jedynym obowiązkowym szczepieniem dla podróżnych jest szczepienie przeciwko żółtej febrze, wymagane od osób udających się do krajów tropiku, przede wszystkim Afryki i Ameryki Południowej, ale niektóre państwa na podstawie własnego prawa wizowego wymagają także innych szczepień, a ich brak może się skończyć odmową pozwolenia na wjazd do kraju. Fakt poddania się szczepieniu obowiązkowemu musi być zapisany w międzynarodowym świadectwie szczepień („żółta książeczka”), podpisany i uwierzytelniony przez uprawnionego lekarza. Zakres innych zalecanych przed podróżą szczepień powinien zostać ustalony indywidulanie podczas specjalistycznej konsultacji lekarskiej z uwzględnieniem specyfiki kraju, do którego planujemy się udać oraz stanu naszego zdrowia i również odnotowany w „żółtej książeczce”. Jest to szczególnie ważne jeśli, wzorując się na Martynie Wojciechowskiej, czy Wojciechu Cejrowskim, nie kuszą nas wcale ekskluzywne kurorty, ale „pionierskie” podróże w niezbadane zakątki świata.

Dokładny wykaz zalecanych szczepień ochronnych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. Wybór odpowiedniego zestawu szczepień zależy od kilku czynników: sytuacji epidemiologicznej kraju do którego się wybieramy, pory roku, czasu trwania i celu podróży, miejsca pobytu, naszej odporności, chorób towarzyszących i naszego wieku. Do najczęściej zalecanych szczepień należą szczepienia przeciw: wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B (WZW A i B), błonicy, tężcowi, durowi brzusznemu, wściekliźnie, kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, meningokowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych oraz poliomyelitis (polio).

Gdzie się szczepić?

Szczepienia ochronne wykonywane są w stacjach sanitarno – epidemiologicznych, a obowiązkowe szczepienia przeciw żółtej gorączce wykonują wybrane punkty szczepień zatwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia, zlokalizowane najczęściej również w stacjach sanitarno – epidemiologicznych. W województwie zachodniopomorskim jest 12 takich punktów, wykazanych na stronie internetowej www.wsse.szczecin.pl w zakładce szczepienia. Poradnictwo w zakresie medycyny podróży oraz wszelkie informacje dla podróżujących dotyczące zagrożeń epidemiologicznych oraz szczepień obowiązkowych i zalecanych przed wjazdem do różnych krajów świata można uzyskać w Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, przy ul. Wojska Polskiego 160 lub telefonicznie pod numerami: 91 462 43 18 wew. 28 lub 664 458 512.

Kiedy należy rozpocząć szczepienia?

Do punktu szczepień najlepiej zgłosić się ok. 2 miesiące przed planowanym wyjazdem (minimum 4 tygodnie). Czas ten zapewnia maksymalnie szeroki stopień zabezpieczenia przed chorobami w przewidywanym rejonie pobytu. Należy posiadać przy sobie informację o przebytych wcześniej szczepieniach ochronnych.

O czym powinno się poinformować zlecającego szczepienia lekarza?

Niektóre choroby alergiczne i przewlekłe, stosowanie leków oraz ciąża bywają przeciwwskazaniem do przeprowadzenia pełnego zakresu szczepień ochronnych, dlatego przed poddaniem się szczepieniu należy wyraźnie poinformować lekarza o tych faktach, aby mógł on wybrać optymalne szczepienia dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Dobre rady przed wyjazdem

Na miesiąc lub dwa przed planowaną podróżą wybierz się do swojego lekarza rodzinnego na ogólne badania, nie zapomnij także o wizycie kontrolnej u stomatologa.

Od 4 do 8 tygodni przed wyjazdem zgłoś się do lekarza chorób tropikalnych lub medycyny podróży celem ustalenia zestawu szczepień ochronnych, pamiętaj o uzyskaniu Międzynarodowej Książeczki Szczepień, tzw. „żółtej książeczki”, która potwierdzi przeprowadzenie szczepień.

Skompletuj dokumenty niezbędne do uzyskania opieki medycznej, zaopatrz się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub formularz E111, jeśli to konieczne wykup dodatkowe ubezpieczenie.

Skompletuj podręczną apteczkę uwzględniając leki, które przyjmujesz na stałe.

Podczas wyjazdu dbaj o higienę i dietę, pamiętaj, że zanieczyszczona woda i żywność mogą być przyczyną wielu chorób.

Uważaj na owady i nadmierne słońce.

Unikaj przygodnych kontaktów seksualnych oraz zabiegów naruszających ciągłość tkanek (akupunktury, tatuowania, manicure i pedicure, piercingu, czy zabiegów stomatologicznych).

Po powrocie do kraju zgłoś się do swojego lekarza na wizytę kontrolną.

powrót